Regulamin sklepu

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-henwidoczni.pl, zwany dalej „Sklepem” jest prowadzony przez firmę :
Kompas – Paulina Pełka 02-793 Warszawa Ul. Raabego 12/3
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16.04.2007
NIP 951-138-72-98 REGON 140942920

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep-henwidoczni.pl
2. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
4. Realizacja zamówienia następuje, gdy ze sklepu dotrze do Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia .
5. Sklep rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku:
*nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego;
*niemożności potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego;
*złożenia zamówienia przez Kupującego, który uprzednio zwrócił otrzymany towar bez podania przyczyn lub nie odebrał poprzedniego zamówienia
6. Czas realizacji zamówienia to czas skompletowania zamówienia (podany przy każdym produkcie) plus czas wysyłki, w zalezności od wybranego przez Kupującego wariantu
- wysyłka towaru realizowana jest do godz. 14 dnia roboczego, zamówienia potwierdzone przez Sklep po tej godzinie traktowane są jako zamówienia z następnego dnia roboczego
7. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać :
- wyboru zamawianych towarów
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do momentu dostępności brakujących towarów lub czy anuluje zamówienie w całości. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji od Kupującego.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
10. W przypadku zakupu na fakturę VAT wymagane jest zaznaczenie tego podczas składania zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1-ego maja 2004 nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez podpisu.
11. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. 
12. Sklep internetowy www.sklep-henwidoczni.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy Towaru w przypadku zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, błędnie podanych danych dostawy, braku możliwości skontaktowania się z odbiorcą.
13. Kupujący przesyłając do Sklepu zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem, a wysłane przez Sklep potwierdzenie złożenia zamówienia na e-mail Kupującego stanowi oświadczenie o przyjęciu ww. oferty.

ZAWARTOŚĆ SKLEPU

1. Niedopuszczalne jest korzystanie z materiałów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności tj. : tekstów, grafik, zdjęć, oprogramowania, itp., w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności : ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

2. W szczególności zabrania się:

a)powielania tych materiałów i umieszczania ich w innych stronach internetowych lub udostępnianie ich osobom trzecim także w inny sposób, jeżeli wykracza to poza granice obowiązujących ww. przepisów prawa;

b)odsyłania do materiałów udostępnianych na stronie Sklepu, Towarów oferowanych przez Sklep, w sposób utrudniający lub uniemożliwiający źródła ich pochodzenia;

c)rozpowszechnianie opisów Towarów oferowanych przez Sklep, szaty graficznej Sklepu, bez względu na cel/przyczyny takiego rozpowszechniania;     

3. Korzystania z materiałów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz prawa karnego.

CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

FORMY PŁATNOŚCI
1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z dostępnych form płatności :
- gotówką przy odbiorze(płatność odbiera kurier lub placówka Poczty Polskiej)
- przelewem elektronicznym lub kartą kredytową
- poprzez wpłatę na konto w oddziale poczty lub banku
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Płatności.pl (PayU).

DOSTAWA TOWARÓW
1. Dostawy obsługiwane są poprzez DHL, UPS, Pocztę Polską
2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej w dni robocze.
4. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
5. W przypadku uszkodzenia towaru lub niezgodności z treścią zamówienia Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera.

ODSTĄPINIE OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może zwrócić towar kupiony w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrócić towar do sklepu razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztom przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu lub w przypadku zakupu na fakturę VAT w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania podpisanej faktury korygującej. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

REKLAMACJE
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką na adres Kompas – ul. Łączyny 2/52 lok. 109, 02-820 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje
rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu lub w przypadku zakupu na fakturę VAT w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania podpisanej faktury korygującej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie są gromadzone, przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący w naszym sklepie ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sklepem.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. sklep- henwidoczni.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli potwierdzonych przez sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
9. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie www.sklep-henwidoczni.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego , nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu Towaru zakupionego w sklepie www.sklep-henwidoczni.pl.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektóry

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 881 56 67 27
Napisz: info@sklep-henwidoczni.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z AKTUALNOŚCIAMI W NASZYM SKLEPIE.

NEWSLETTER

Kontakt
  • Kompas
  • ul. Łączyny 2/52 lok 108
  • 02-820 Warszawa
  • tel: +48 881 56 67 27
  • email: info@sklep-henwidoczni.pl
O sklepie
Pierwszy kompleksowy sklep z odblaskami
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.