Zwroty i reklamacje

 

KOMPAS RAFAŁ PEŁKA

ul. Łączyny 2/52 lok. 114

02-820 Warszawa

email: info@sklep-henwidoczni.pl

tel.: +48 605563056

 

 

 

…………………………., dnia ……………………………………………Imię i nazwisko Klienta(-ów):

..........................................................................

Adres Klienta (-ów)

..........................................................................Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .........................................................................................

towar: ................................................................................................................................... jest niezgodny z umową.

Niezgodność towaru z umową polega na:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ..................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ................................. (słownie: …………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ........................................................................................................ / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …...................................................................... ...................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Z poważaniem

 

 

.....................................

* niepotrzebne skreślić

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 881 56 67 27
Napisz: info@sklep-henwidoczni.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z AKTUALNOŚCIAMI W NASZYM SKLEPIE.

NEWSLETTER

Kontakt
  • Kompas
  • ul. Łączyny 2/52 lok 108
  • 02-820 Warszawa
  • tel: +48 881 56 67 27
  • email: info@sklep-henwidoczni.pl
O sklepie
Pierwszy kompleksowy sklep z odblaskami